جراحی-اتوپلاستی
دانستنی انواع جراحی پلاستیک
سن مناسب برای جراحی گوش یا اتوپلاستی
سن مناسب برای جراحی گوش یا اتوپلاستی قبل از دبستان خواهد بود. می توان گفت سن مناسب برای جراحی گوش یا اتوپلاستی 6 تا 5 سالگی می باشد.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load