عمل-گوش
دانستنی انواع جراحی پلاستیک
سن مناسب برای جراحی گوش یا اتوپلاستی
سن مناسب برای جراحی گوش یا اتوپلاستی قبل از دبستان خواهد بود. می توان گفت سن مناسب برای جراحی گوش یا اتوپلاستی 6 تا 5 سالگی می باشد.
ادامه مطلب
جراحی زیبایی گوش خارجی یا اتوپلاسی
امروزه جراحی زیبایی گوش یکی از جراحی های زیبایی پرطرفدار محسوب می شود.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load