کلینیک جراحی زیبایی دکتر شاهین کریمیان فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

آشنایی با رینوپلاستی مدرن

23 اسفند ، 1397
گروه تحقیقاتی کلینیک
0 کامنت

آشنایی با رینوپلاستی مدرن

ببینی از یک اسکلت داخلی که شامل چنداستخوان و غضروف است تشکیل شده است این اسکلت برای بازماندن مدخل ورودی هوای تنفس و انتقال کنترل شده آن به مجاری تنفس ضروری است.اجزای این اسکلت بندی در پوشش از پوست و مخاط پیچیده شده اند و توسط رباط های نگه دارنده در کنار یک دیگر قرار گرفته اند. نحوه قرار گرفتن و ارتباط این اجزاء با یک دیگرتابع قواعد پیچیده علم .

مکانیک استاتیک (ایستایی) است هر گونه تغیر تضعیف کننده حساب نشده مانند بریدن یا برداشتن تمام یا بخشی از غضروف ها و رابط های نگه دارنده می تواند باعث تغیراتی نا مطلوب بین این اجزاء با یکدیگر و یا در شکل ظاهری بینی شود . عبور جریان در داخل بینی نیز تابع مکا نیسم های دقیق علم مکانیک سیالات است و این عضو صرفاٌ یک گذر گاه ساده جریان هوا نیست .

حفط ارتباط طبیعی بین غضروف های . تشکیل دهنده دریچه های تنفسی بینی برای عبور بدون مانع و کنترل شده هوای استنشاقی ضروری است برداشتن و بریدن ��ضروفها در صورتی که ساختار و کارکرد این دریچه ها را مختل کند منجر به بروز عوارض تنفسی می شود. در جریان تکنیک های ابتدایی رینو پلاستی (رینو پلاستی کلاسیک) بریدن و برداشتن استخوان ها و غضروف ها به منظور کوچک کردن بینی بدون توجه به اصول علمی یاد شده انجام می گرفت و در بسیاری از موارد منجر به حصول نتایج نامطلوب و غیر قابل پیش بینی می شد.

شکل غیر طبیعی بینی و مشکلات تنفسی از عوارض این نوع اعمال جراحی بوده و تضعیف بیش از اندازه استحکام ساختار بینی نیز نتایج گهگاه مطلوب را با مرور زمان مخدوش می کرد .در روش رینو پلاستی مدرن که به آن اصطلاحاروش غیر مخرب می گویند سعی می شود که کمترین میزان ممکن از غضروف ها برداشته شود در عوض با تکنیک های خاص ( Non Destructive ) بخیه زدن در نقاط کلیدی غضروف ها ،تغیر شکل مطلوب در ظاهر بینی ایجاد می شود بدین ترتیب نه ساختاردریچه های تنفسی بینی .

مختل می شود و نه استحکام ساختمان بینی دچار خطر می شود درضمن بر خلاف رینوپلاسی کلاسیک (رینو پلاستی بسته) که غالبا در طی آن دستیابی به غضروف ها و استخوان ها از داخل بینی و با بریدن مخاط انجام می گرفت دررینو پلاستی مدرن با بلند کردن پوشش پوستی از روی اسکلت بندی ، تمامی تکنیک ها مستقیم انجام گرفته و بدین ترتیب عوارض ناشی از اشتباه ارزیابی در حین عمل کاهش می یابد درضمن چون مخاط بینی بریده نمی شود چسبندگی داخل بینی نیز در این روش بروز نمی کند. مزیت دیگر رینو پلاستی باز ، افزایش امکان مانور های تکنیکی است بنابر این جراحی بینی در صورتی که با تبعیت.از اصول علمی جدید و با دقت انجام گیرد ، به هیچ وجه عمل خطر ناک و پر عارضه نخواهد بود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
6LfIffAaAAAAAKRImb4a_WyniizR7KFIPjzhQrMX