کودکانی که لاله هر دو گوششان ویا در موارد نادری لاله یک گوش برجسته تر از معمول است و دچار دفورمیتی هستند که اغلب جنبه ارثی دارد و تاثیری بر روی میزان شنوایی آنها نداردولی باعث تمسخر کودکان دیگر میشوند ،مخصوصا در دوران دبستان که روابط اجتماعی در حال شکل گرفتن است ،این تمسخر میتواند بر روی آینده کاری و اجتماعی کودک تاثیر بسیار نامطلوبی داشته باشد.

پس باید خود را برای جراحی گوش آماده کنند:

بهترین سن برای اصلاح این دفورمیتی قبل از ورود به مدرسه است. هر چند که برای این عمل هیچوقت دیر نیست وبسیاری از مراجعه کنندگان به ما را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند.جراحی گوش هم با بیهوشی کامل وهم با بی حسی موضعی توام با تزریق مسکن و خواب آور در اتاق عمل انجام می گیرد و زمان عمل جراحی گوش هر دو گوش حدودا 2تا3 ساعت طول می کشد. در این بیماران یا چین تشکیل شده است که در چنین مواردی با بریدن نیمی از ضخامت غضروف در دو تا (Antihelical Fold) مارپیچی دور گوش به نام سه ردیف و بخیه زدن لبه برش ها به هم این چنین تشکیل می شود . بخیه ها با ید از نوع غیر قا بل جذب باشد. در تکنیکهای که بدون برش غضروف وصرفا با بخیه زدن این چین ایجاد می شود ریسک عود دارد از این رو بهتر است از این تکنیک احتراز شود، عمیق تر از حد طبیعی است که مانع چسبیدن گوش به جمجمه می شود(Concha) در بعضی بیماران فرورفتگی غضروفی وسط گوش در این موارد باید بخشی از این غضروف برداشته شد و لبه های آن به استخوان برجسته پشت گوش دوخته شود و بافت ها ی محکم قابل جذب برای نزدیک کندن نرمه گوش قسمت بدون غضروف 3/1تحتانی بخشی از پوست پشت نرمه گوش بر داشته شد ولبه آن به پوست روی اسخوان پشت گوش دوخته می شود.

با لا خره پوست پشت گوش دوخته می شود. لذا بعد از عمل جراحی گوش جا ی برش قا بل رویت نیست . یک هفته بعد بخیه ها کشیده می شود و پا نسمان که شامل باند کشی نیز می با شد بر داشته می شود . سپس بیمار به مدت 2هفته از هد بند استفاده می کند و تا دو هفته بعد از آن نیز شبها از هد بند استفاده می کند.

شایعترین نا هنجاری مادر زادی گوش استو خفیف ترین فرم آن است (Prominenteavl) گوش برجسته در فرم ها ی شدید تمام یا بخشی از گوش خارجی تشکیل نمی شود که به آن میکرو شی یا آلوشیا می گو یند. در این بیماران بهترین درمان جراحی گوش برداشتن غضروف دنده های هفتم هشتم و نهم و ایجاد اسکلت غضروفی از این غضروف ها و کاشتن آن زیر پوست محل گوش و بیرون آوردن غضروف کاشته شده و پیوند پوست به سطح پشتی آن است


سوالات متداول